باغ ژاپنی

نگاهی دیگر

تکمیلیه.....

 

به نام خدا.

سلام.

در پاسخ به پرسش دوستان گرامی:

اهم مطالب پروژه ی درس مبانی نظری اینجانب در وبلاگ باغ ژاپنی آمده است.
در پایین هر پست عبارت "ادامه دارد....." صرفا به معنای ادامه ی مطالب در پست های آتی بوده وبه صفحه ی دیگری لینک ندارد.
 سایت هایی که در پست منابع آمده است تا حد زیادی راهنماست وعکس های مناسب وکاملی در ابعاد مناسبی از طریق آنها در دسترس است.
موفق باشید.
التماس دعا.
یا حق.

+ نوشته شده در  شنبه 21 دی1387ساعت 20:45  توسط مرضیه  | 

باغ های ژاپنی (25)

منابع

(کوپر-جین-فرهنگ مصورنمادهای سنتی-ملیحه کرباسیان-اول-اول-نشرفرشاد-تهران-1380)

(موسوی-محمد-فصلنامه ی هنر ”سیری درتاریخ هنرتصویرگری ژاپن“-تابستان1379-مرکز

مطالعات وتحقیقلت هنری معونت امورهنری وزارت فرهنگ وارشاداسلامی)

اعتضادی-لادن-مجله ی صفه ی 35 ”ذن فرهنگ وهنرژاپن“-دانشکده ی معماری وشهرسازی

 دانشگاه شهیدبهشتی-تهران-پاییز وزمستان 1381)

..................

www.imamjavad(a-s)network.com

www.phantomgallery.64g.ru

www.jnto.go.jp

The website of kansai time out magazine

www.asian historical architecture.com

www.Japan guide.com

www.bowdin college.com

www.phototravels.net

.................                 

+ نوشته شده در  پنجشنبه 31 مرداد1387ساعت 10:15  توسط مرضیه  | 

باغ های ژاپنی (24)

نظر شخصی

پس ازاتمام مراحل انجام پروژه سوای آشنایی نسبی بافرهنگی که تقریبا هیچ چیز ازآن نمی دانستم به این فکرمیکنم که سرزمین خودمان درروزگاری نه چندان دوربه عنوان یک نمونه ی موفق در ارائه ی باورهاواعتقادات مردمانش در غالبچیزهایی ملموس و تجسمی شناخته شده بود.فکرمیکنم که چه برسرما آمد که امروزدرچندراهی شیوه هاوباورها هم خودمان راگم کرده ایم هم نگاه ژرف و زیباییکه میراث چند هزارساله ی پدرانمان بود.درد بی نگاهی مارابرآن داشت تا هر عینکی که یافتیم به چشم بزنیم اما دریغ که...

 شاید تمدن و فرهنگ ژاپنی نمونه ای واقعی از آن چیزی باشد که ما می خواهیم باشیم.نه در صورت نه در سیرت شاید درمسیر تعالی درسهایی هست که باید آموخت. درسهایی از انتخاب کردن آنچه می خواهیم نه انتخاب شدن.

چگونگی ترکیب آنچه داریم با آنچه به ما میدهند.

                                                    ادامه دارد.............

+ نوشته شده در  پنجشنبه 31 مرداد1387ساعت 10:14  توسط مرضیه  | 

باغ های ژاپنی (23)

نقد دیگران

1.


مهمترين عنصر در باغ اروپايى هندسه است. هندسه (يا تفكر) در باغ اروپايى نقش تعيين كننده اى دارد. هندسه آن قدر اهميت دارد كه حتى شمشادها در باغ اروپايى فرم ديوار پيدا مى كنند. حتى گياه را وادار به ايفاى نقش به صورت يك جسم مصنوعى مثل ديوار كرده اند. كوشك ها در باغ اروپايى در نقاط بلند و مرتفع ساخته مى شوند تا احاطه كامل بر روى باغ و طبيعت داشته باشند با اين كار مقام انسان برتر از طبيعت و بالاتر از آن قرار مى گيرد.

 اما در باغ ژاپن همه چيز برعكس است. در آنجا از فرم هاى هندسى منظم خبرى نيست. با اين كه همه درخت ها و گياهان با فكر، طرح و نقشه كاشته مى شوند اما خبرى از نظم هاى هميشگى نيست. گويى اين درخت ها و گياهان خودرو بوده اند. كوشك ها نيز كاملاً هم سطح طبيعت و گاهى در پائين ترين سطح باغ يعنى هم سطح درياچه ساخته مى شدند. در اين مقايسه مى بينيم كه ژاپنى ها چقدر خود را نزديك و در طبيعت مى بينند. انسان بخشى از طبيعت است نه فراتر ازآن                                                                 

 

(سخنرانى آقاى پاشايى در همايش هنر معاصر ژاپن )

2.

من روی پل برکه ایستادم.به اطرافم نگاه کردم.به باغ چشم دوختم.سایه ی من با سایه ی پل ت

رکیب شد.به زیر پایم نگاه کردم. به آب.سطح آب که زیر تلالو نور خورشید می درخشید.

عکاس William Corey

3.

در طراحی باغهای ژاپنی گیاهان غیر مشترک طوری انتخاب می شوند که هم طبیعی باشند و هم –هنرمندانه.متوازن و در عین حال نامتقارن.آنها به صورت منظم و نامنظم در کنار هم چیده می شوند.

به طورکلی عناصرطبیعی به منظور تداعی یک مفهوم غیرمجرد عمیق به کار می روند.

به این ترتیب آنها درک عمیقی از هارمونی را با احترام به جایی که هستیم-دنیای طبیعی-زنده می کنند.

این ساده است؟شاید هوشمندانه واژه ی مناسبتری باشد.

نویسنده وعکاس Adrian Bennet

4.

در غرب ارتباط بین منظر و معماری یک رابطه ی سودجویانه است.

منظر یا باغ به عنوان یک عامل تزیینی به کار می رودو اغلب برپایه ی نظم.

در مقابل باغ ژاپنی ریشه هایش را در ساختارزیبایی پیدا می کند که به باغ ارزش می دهد.

باغ درقالب یک نماد از طبیعت زمینه ی عبادت را در محیطی ایده آل فراهم می کند.

نویسنده William Will

5.

تحلیل هندسی باغ رایوآنجی

ممکن است اعلام شود که ترتیب سنگ ها در باغ سنگی مید Kyonanji زیر مجموعه ای از قوانینی هندسی باشد که بر اساس آن باغ های سنگی ژاپنی را می توان در محدوده شبکه ای هفت ضلعی ازخطوط تعریف کرد. این حقیقت دلیل هماهنگی توجیه ناپذیر واسرارگونه ای

است که در باغ های سنگی ژاپنی دیده می شود. باغ در یک مستطیل کوچک محدود شده است بنابراین سنگ ها در حداقل فقط چیده شده اند اما در واقع طراحی هندسی باغ در پس محدودیت ظاهری باغ قضا را در محدوده ی وسیلی گسترش می دهند.  در نتیجه یک ناظر هماهنگی و زیبایی هفت ضلعی را دریافت می کند و سنگ ها از هماهنگی کیهانی می دهند در نتیجه افسونی خلق می شد که در آن اشیاء به صورت مشخص شکل یافته اند و ناظر در نقطه ای کاملاً دقیق قرار می گیرد نقطه ای که فرصت تعمق و تفکر را فراهم می کند.

Sergey leonidvich panphilov

www.phantomgallery.64g.ru

باغ سنتی سنگی ژاپنی بر اساس ترتیب منظمی از اشیاء شکل یافته اند که هدف آن خلق منظر  وفضای معمارانه است یک باغ سنگی نوعی از فضا است که ارتباط تنگاتنگی با محل قرارگیری مشاهده کننده دارد. مکانی که بازدید کننده در آن به درستی از هارمونی اشیاء می رسد. یک باغ سنگی نوغی از باغ ژاپنی است که ریشه مایش در فلسفه ی ذن وجود دارد. در اغلب موارد این باغ ها در نزدیکی معابد ساخت می شوند و فضای داخلی معبد –مکانی که فرصت نوعی تفکر عمیق و آرامش بخش را فراهم می کند -را تا بیرون امتداد می دهد.

به طور قطع اولین باغ سنگی به وسیله ی استاد به نام ذن "سوآمی"ساخته شده است. این باغ معروف ترین باغ سنگی ژاپنی است که نزدیک معبد"رایوآنجی"(یک معبد بودایی در کیوتو)   ساخته شده است وبه نام باغ فلسفی خوانده می شود.

باغ یک مستطیلی کوچک به طول 30 متر در جهت شرقی و غربی و 10 متر در جهت شمالی و جنوبی است فضای باغ شامل 15 سنگ به صورت نامرتب است که در 5 دسته گروه بندی شده اند اگر از نقطه ای تعیین شده  به باغ نگه کنیم متوجه می شویم که ترتیب سنگ ها نوعی تاثیر هیپنوتیزم آور بر روی مردم دارد. تاثیری که به بیننده کمک می کند راحتتر متمرکز شده و در سکونبه به تفکر بپردازند."رایو آنجی"در قرن 15 ساخته شده و مردم در تاویل اثر جادویی این باغ برداشت ها ی غیرملموس واسرارآمیزی در مورد هارمونی و ترتیب چیدمان عناصر را ارائه داده اند.

اما ترکیب باغ در قالب آنالیزهای ساده ای که در دنیا معمولند قابل توضیح نیست.

به نظر می رسد راهبان ذن سعی در آشکار کردن زیبایی زندگی به صورتی غیر قابل درک در باغ داشته  انداما نبایدفراموش کردکه هماهنگی بین عناصر طبیعی به هر حال یک قانون است که در تمام دنیا وجود دارد پس در این باغ هم قابل شناسایی است قانونی که در هندسه ی باغ باید به دنبال آن گشت.

فهم راز باغ نیازمند آن است تا ما با نگاهی دیگر به باغ بپردازیم:

شبکه ای از خطوط که به صورت هندسه ای نامرئی تمام باغ را پوشانیده اند

مستطیل خاکستری حاشیه ناحیه ی باغ را از سایر قسمت ها جدا می کند. 5 گروه از سنگ ها در باغ دیده می شوند نقطه ای تیره در پایین تصویر مکان مشاهده کننده را نشان می دهد. این نقطه در بالاترین قسمت 7 ضلعی که شبکه ی هندسی خط ها شکل پیدا می کنند قرار دارد.

بر اساس این تحلیل هندسی مرزهای باغ در محل تقاطع خطوط قابل تعریفند:

دورترین مرز از محل تقاطع دو خط  زیر رد میشود.

AE/DG,BE/CG

نزدیکترین مرز باغ از محل تقاطع این خطوط می گذرد

AF/GG, AC/BG

فاصله ی گوشه ی چپ با بی دقتی بر تقاطع خط های شبکه خطوط قرار دارند.

گروه 1: 3 گروه از سنگ ها با توجه به مسیر "بی اف" طراحی شده اند.

BF/DG, AF/DG, AE/BF, AC/BF, AD/CE

محدوده ی دید ناظر بین محورهای "آف-آسی" و "آدی"  قرار دارد. که بیشتر سنگ ها را در بر می گیردو از مرکز گروه های سنگ می گذرد. مکان ناظر در مسیر قرار دارد . ممکن است بتوانید قوانین هندسی زیادی که تعیین کننده ی هارمونی باغ باشند یافت شود.

 

                ادامه دارد...............

 

 

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه 31 مرداد1387ساعت 10:13  توسط مرضیه  | 

باغ های ژاپنی (22)

خانه ی  چای رنچی ت ای

نام این خانه از روی نام گلی افسانه ای که برروی دیوار داخلی آن نقش زده شده گرفته شده به معنای“گل ماه“ طراحی آن با سادگی و بی پیرایگی  خاص خانه ی چای نشان دهنده ی تمامی اهدافی است که برای آن ساخته شده :خلق فضایی صمیمی برای میهمانان و اعتراض به سبک های مجلل که تنها نجبا و ثروتمندان توان  پرداختن به آنها را داشتند.
در ورودی این خانه مانند تمام نمونه های مشابه حوضچه ای است برای شست و شوی دست و دهان.

                     ادامه دارد...............

+ نوشته شده در  پنجشنبه 31 مرداد1387ساعت 9:48  توسط مرضیه  | 

باغ های ژاپنی (21)

رایوآنجی

 

رایوآنجی به جرات زیباترین و معروفترین باغ  سنگی ژاپنی است .این باغ که در کیوتو و در حیاط معبدی به همین نام ساخته شده است. این باغ در ابعاد 30*10 متر به صورت مستطیل طراحی شده است  با 15 سنگ که در 5 گروه دسته بندی شده اند.نقطه ی تعیین شده ای در ایوان مشرف به باغ وجود دارد که می گویند با استقرار در آن حسی مثل خواب آلودگی یا خلسه به انسان دست می دهد  که زمینه ی مناسبی برای تمرکز و مدیتیشن فراهم میکند و به هدف ایجاد معبد که همانا خلق محیطی مناسب برای رسیدن به آگاهی است کمک می کند.           
در این باغ مانند سایر گونه ها نگاهمان باید متفاوت باشد و در پس هر نشانه در جست و جوی حقیقتی باشیم  که بر پایه ی تفکرات ژاپنی با آنها آشناییم.          

 

تپه ای کوتاه که از میان یک جزیره برخورد امواج به ساحل را نگاه می کند.

حوضچه ی سنگی با طراحی سکه های چینی        

ورودی باغ

                                            ادامه دارد..............

+ نوشته شده در  پنجشنبه 31 مرداد1387ساعت 9:41  توسط مرضیه  | 

باغ های ژاپنی(20)

کینکاکوجی

کینکاکوجی نمونه ی دیگری از اهتمام  مردمان این سرزمین  در پاسداشت باورهایشان است .چشمگیرترین قسمت این باغ 230000 مترمربعی  عمارتی طلایی است که نام باغ از آن ملهم شده است.. کینکاکوجی به معنای قصر طلایی است.این عمارت در یک آتش سوزی ویران شد اما بازسازی شد و امروزه  به عنوان یک  نماد  مجلل  فرهنگ ژاپنی از آن یاد می شود. آبگیر وسیع روبروی آن با جزایر کوچک و بزرگ جلوه ی فراوانی دارد مخصوصا که استفاده از درختان کوتاه  کاج در پیش زمینه بر عمق فضا افزوده است. مجسمه ی خروس طلایی-نمادشینتو-در بالای عمارت  بر مفهوم فضا تاکید می کند.  

                                                                                        

               ادامه دارد.........                                                    

+ نوشته شده در  چهارشنبه 30 مرداد1387ساعت 14:48  توسط مرضیه  | 

باغ های ژاپنی (19)

مصادیق

جینکاکوجی

جینکاکوجی نام یک معبد قدیمی در کیوتو است  که معنای نام آن عمارت نقره ای است.

باوجود اینکه بنای آن از چوب ساخته شده ولی همچنان با این نام خوانده می شود.ا

این عمارت در یک باغ بزرگ ساخته شده  که شامل قسمتهای متنوعی است و عناصر باغ

ژاپنی در آن  دیده می شود.آبگیر-محوطه های شنی  -پلها و...

شاید چشم گیرترین آنها  هسته ی شنی مقابل معبد است  که به وضوح یادآور کوههاست.

                                     ادامه دارد................

 

+ نوشته شده در  سه شنبه 29 مرداد1387ساعت 17:1  توسط مرضیه  | 

باغ های ژاپنی (18)

گلها و بوته ها

باغ های موخر ژاپنی میزبان صدها نوعاز انواع گلهای باغی بودند و تنوع زیادیاز گیاهان گلدار-درختان-گیاهان میوه دار-انواع نی ها و علف ها به صورت معمولدر آنها وجود داشت.اما در باغهای تاریخی این تنوع محدود است.فقط بعضی از گیاهان دیده می شوند به ویژه

گیاهان آبی مثل:

زنبق- نیلوفر آبی

گیاهان گلدار مثل:

داوودی -کاملیا -گل صدتومانی

نیلوفر آبی:

بودایی: مظهر آبهای آغازین-

تائویی: گل طلایی -شکوفایی معنوی

چینی: پاکی-حفاظت-ظرافت روحانیصلح تابستان-....

گل صدتومانی:

ازدواج-باروری-بهار-ثروت و نشاط

کاملیا:

مرگ نا گهانی

داوودی:

طول عمر-شادی-علامت مشخصه ی ژاپن

زنبق:

                                                  ادامه دارد.............

لطافت – عاطفه – زیبایی منزوی شده

+ نوشته شده در  سه شنبه 29 مرداد1387ساعت 16:56  توسط مرضیه  | 

باغ های ژاپنی (17)

راه ها

باغهای ژاپنی مانند سایر باغها در معرض خطرتخریب توسط گامهای ما هستند.بیشتر طراحان باغ سعی داشته اند بازدیدکنندگانرا در مسیری مشخص هدایت کنند.مصالح استفاده شده در این راهها شامل طیف –وسیعی از سنگ های مسطح می شود.گاهی این راهها طوری ساخته می شوند که بینندهمجبور شود به آرامی و به دقت در باغ حرکت-کند و به منظور توجه به چشم اندازها وقت بیشتری

را صرف کند. مسیر حرکت در باغهای ژاپنی با بسیاریاز باغها متفاوت است.در این باغها راهها منظم و خط کشی شدهنیستند.خم می شوند- دور می زنند –به نفعیک درخت کنار می روند اما هرگز خود راتحمیل نمی کنند.و اینگونه است که به انسان این احساس دستمی دهد که در محیطی خودمانی بسیار شبیه به طبیعت آشنا گام بر می دارد. در باغ های چای برای نشان دادن مسیردرست حرکت به مهمان در ابتدای تقاطع-ها روی سنگی که در ابتدای مسیر نادرستقرار دارد یک قطعه سنگ که دورش نواریا ازز کاه پیچیده شده قرار میدهند به این معنا که:از این راه عبور نکنید. گاهی از پایه ی سنگی ستونهای معابد تخریب شده یا هر ساختمان دیگربه عنوان سنگفرش استفاده می شده است

                                                             ادامه دارد..................

+ نوشته شده در  سه شنبه 29 مرداد1387ساعت 16:44  توسط مرضیه  | 

مطالب قدیمی‌تر